Cookies on KBL website

To improve our website, we use Google Analytics cookies. These small pieces of data placed in your browser show us some of your activities on our website (such as which pages you’ve visited, etc.) and allow us to measure audience on the website. For more information, please visit our Website Data Protection Policy

08 October 2014

‘Robot zal bankier niet vervangen' 

Group CEO Yves Stein is interviewed by Belgian financial daily Tijd and speaks about the importance of the Belgian market, the latest industry trends and what the future holds for the bank

‘Private banken gaan door een IT-revolutie. Maar de technologie zal de bankier niet overbodig maken’, zegt Yves Stein, de CEO van KBL.

Er waait een nieuwe wind bij de multinationale privatebankinggroep KBL, na het afscheid drie jaar geleden van KBC en na de komst van de nieuwe eigenaar Precision Capital, een Luxemburgs vehikel van investeerders uit Qatar.

‘Precision Capital zit hier in hetzelfde gebouw’, zegt KBL-CEO Yves Stein tijdens ons gesprek in het hoofdkwartier aan de Boulevard Royal in Luxemburg. ‘De verstandhouding met ons, het management, is goed. Precision Capital is een aandeelhouder met de nodige financiële slagkracht om onze ambities te realiseren.’

Hoe Belgisch is KBL nog?

Yves Stein: ‘Ons besluitvormingscentrum bevindt zich in Luxemburg, met meer dan 1.000 werknemers, van wie veel Belgen. Voor het vastleggen van de verlofdagen houden we rekening met de Belgische schoolvakanties. Dat zegt genoeg.’

Bleven de Belgische klanten trouw?

Stein: ‘Ja. Voor ons als groep is België een erg belangrijke markt, waarschijnlijk zelfs de belangrijkste. KBL blijft voor een groot deel Belgisch. We zijn goed gepositioneerd op de Belgische markt, met dank aan ons lokale merk Puilaetco Dewaay.’

‘We kiezen er bewust voor onze historische merken te bewaren. Zo zijn we ook Brown Shipley in Londen, Theodoor Gilissen in Amsterdam en Richelieu in Parijs. De vijfde generatie van Puilaetco is aanwezig in het management van de bank.’

‘De groei van Puilaetco Dewaay is significant. Het vermogen onder beheer sprong van 6 miljard euro naar 7 miljard euro. We tellen nu acht vestigingen met een groeiende tendens. We sluiten niet uit dat we er nog openen.’

‘En in Luxemburg blijft het Belgische cliënteel een belangrijk deel van de portefeuille uitmaken. We stellen tevreden vast dat dat ook na de fiscale regularisatie nog het geval is.’

Waar komt het volgende kantoor van Puilaetco Dewaay?

Stein: ‘We blijven opportunistisch. We bekijken vooral locaties in Vlaanderen. Een nieuw kantoor is niet meteen voor morgen. Een kantoorgebouw openen is op zich makkelijk, maar het gaat om het mensenwerk erachter. We moeten eerst zien of we een goed team kunnen samenstellen, hetzij via een verhuizing van interne medewerkers of door het aantrekken van nieuwe. We hebben het voorbije jaar een twintigtal aanwervingen gedaan in België. Dat past in de groepsstrategie. Die mikt op wat wij ‘semi-organische’ groei noemen. We sluiten een overname niet uit, omdat de Europese privatebanking-markt aan het consolideren is.’

Is er nog een band met de voormalige moeder KBC?

Stein: ‘KBC was aandeelhouder en ook een klant, bijvoorbeeld voor de administratie van beleggingsfondsen. Vandaag is alleen die laatste band overgebleven. We behoren niet meer tot dezelfde familie. KBC is nu een klant als een andere, wat ons dwingt om nog concurrentiëler te zijn.’

KBL blijft in het Belgische collectieve geheugen verbonden met de KB Lux- belastingaffaire. Speelt dat u nog parten?

Stein: ‘Nee, dat is niet langer belangrijk. Ons cliënteel begrijpt dat die bladzijde omgeslagen is. We hebben eerder al gemeld dat we niet uitsluiten dat we de naam KBL wijzigen. Maar we zien dat niet als een urgentie. Het is voor een bank een zwaar project dat veel geld kost. We besteden onze centen bij voorkeur aan projecten die de klantenervaring verbeteren. Zo bestuderen wij en Lombard Odier, de private bank met hoofdzetel in Genève, de uitbouw van een gemeenschappelijk informaticaplatform.’

Hoe groot wordt dat platform?

Stein: ‘KBL heeft 85 miljard euro activa onder beheer, Lombard Odier 130 miljard. Samen is dat dus ongeveer 215 miljard euro. Een voordeel is dat de ontwikkelingskosten op die manier gedragen worden door meerdere partijen.’

Het doel is de transactiekosten naar beneden te halen?

Stein: ‘Exact.Technologie speelt een almaar grotere rol in onze business. Een ander voorbeeld: we lanceren binnenkort een app voor tablet, iPad of Android, voor onze Belgische klanten. Dat wordt een beveiligd platform waarmee we direct met onze klanten kunnen communiceren.’

Zullen onlinebeursplatformen en beleggingsrobots de bankier overbodig maken?

Stein: ‘Technologie vervangt de persoon niet. Het klopt dat om het even wie een fonds kan kopen via het internet, ook fondsen van KBL of Puilaetco Dewaay trouwens. Maar wens je een echte sparringpartner voor belangrijke beslissingen over je vermogen, dan kan je het beste terecht bij een gekwalificeerde private banker, die de nodige vorming gekregen heeft. Geen geld hebben is ingewikkeld, maar veel geld hebben is dat ook. De beslissingen die je neemt, kunnen het welzijn van je familie en de volgende generaties bepalen. Er is veel volatiliteit op de markten. Je vermogen beschermen is al een moeilijke zaak, het doen aanzwellen is nog moeilijker.’

In dit lagerenteklimaat zoekt iedereen naar gegarandeerde rendementen van pakweg 2 procent. Waar zijn ze te vinden?

Stein: ‘Als iemand je een risicovrij rendement van 2 procent garandeert, wil dat zeggen dat je tegenpartij eigenlijk het risico op zich neemt. Een hoog rendement zonder risico is op dit moment nergens te vinden. Zelfs overheidsobligaties bevatten risico’s. Als via sociale media het gerucht zich verspreidt dat een staat betalingsproblemen heeft, zal die staat effectief betalingsproblemen krijgen, omdat al de financiers zich terugtrekken. Er is overal risico. De taak van de private banker is - op basis van het profiel en de financiële kennis van de klant - hem enkele opties aan te bieden met de minst mogelijke risico’s voor een bepaald rendement en die risico’s aan de klant uitleggen.’

U vermeldde daarnet de consolidatiegolf die, zowel in België als elders in Europa, aan de gang is. Wat is er aan de hand?

Stein: ‘Historisch gezien is de privatebankingmarkt gefragmenteerd, omdat de toegang tot het beroep destijds vrij gemakkelijk was. Het was minder kapitaalintensief dan andere bankactiviteiten. Vandaag is de kapitaalintensiteit veel groter. De technologische platformen zijn duurder en de regelgeving is uitgebreider, wat tot extra kosten leidt. Achter een private banker schuilt een informaticus, een jurist, een fiscalist, een analist en een econoom. Vandaag is een private banker geen orakel meer, er zit een gestructureerde organisatie achter. Hoe kan je in zo’n omgeving toch nog de efficiëntie verhogen? Door te fuseren met sectorgenoten.’

Opmerkelijk is dat de fusiekoorts zich op alle niveaus afspeelt. In België is sprake van een toenadering tussen Bank Degroof en Petercam, in Zwitserland tussen de reuzen Crédit Suisse en Julius Bär.

Stein: ‘Dat is logisch. In een fusie tussen gelijken kan elke partij haar bedrijfscultuur en geschiedenis bewaren. Als een grote speler met een kleine jongen fuseert, verdampt het kleintje.’

Zou KBL geïnteresseerd zijn in een overname van Petercam?

Stein: ‘We hebben in de pers gelezen dat Petercam en Degroof gesprekken voeren, wat we met interesse volgen. KBL wil extern groeien. Onze aandeelhouder Precision Capital is bereid een overname te financieren. Ik sluit niet uit dat we de komende maanden een overname aankondigen in een of ander land. We zijn proactief op zoek in Frankrijk en Spanje, in andere landen nemen we een opportunistische houding aan. We zoeken compatibele bedrijven, waarbij een fusie waarde creëert voor de betrokken klanten en medewerkers.’

PROFILE

  • KBL European Private Bankers
  • Actief in negen Europese landen, waaronder België met Puilaetco Dewaay.
  • Vooral bekend als het vroegere KB Lux.
  • In oktober 2011 door de bank- en verzekeringsgroep KBC verkocht aan het Luxemburgs-Qatarese Precision Capital.
  • 85 miljard euro onder beheer.
  • In de eerste jaarhelft een nettowinst van 50 miljoen euro.
  • Telt 2.200 medewerkers, onder wie 400 private bankers.
  • Sinds februari geleid door groeps-CEO Yves Stein, die een jaar directielid was. Daarvoor leidde hij onder meer Union Bancaire Privée (Europe) en BNP Private Banking (ex-Fortis) in Zwitserland.

 - Tijd