Cookies sur le site KBL

Afin d’améliorer notre site Internet, nous utilisons les cookies Google Analytics. Ces fragments de données placés sur votre navigateur nous montrent certaines de vos activités sur notre site (comme les pages que vous avez consultées, etc.) et nous permettent d"évaluer l"audience du site. Pour de plus amples informations, consultez notre Politique de protection des données du site Internet.

21 mai 2014

EM-obligaties aantrekkelijk 

CIO of Brown Shipley Kevin Doran describes how emerging market sovereign bonds offer an attractive investment opportunity

Gedurende de afgelopen decennia lag de bron van de internationale crises afwisselend bij de opkomende markten en de ontwikkelde markten. Met de Mexicaanse peso-crisis in 1994, gevolgd door Oost-Azië in 1997, Rusland in 1998 en vervolgens Argentinië rond de eeuwwisseling, kenden de economieën van de opkomende markten een aanhoudende reeks van ernstige gevallen van financieel wanbeleid.

Staatsleningen onaantrekkelijk

Meer recent, te beginnen met het uiteen barsten van de dotcom-zeepbel in 2001, traden de Westerse economieën in het voetlicht en stalen de show met de wereldwijde financiële crisis van 2007-08. Tijdens dezelfde periode is de risicobereidheid voor de staatsschuld van zowel de opkomende als de ontwikkelde markten op dezelfde wijze toe- en afgenomen, doorgaans in lijn met de waarneembare risico's (in het eerste geval) en de rentevoeten (in het laatste geval).

Aangezien de Amerikaanse korte termijn referentierente van de Federal Reserve sinds eind 2008 vrijwel op nul staat, is het geen verrassing dat de verkoop van Thesauriebewijzen de afgelopen jaren beperkt is gebleven. Tegelijkertijd maakte de Europese staatsschuldencrisis dat de verkoop van staatsobligaties hier zelfs nog onaantrekkelijker werd.

Opkomende markten aantrekkelijk

Ondanks enkele recente haarden van instabiliteit in landen als Oekraïne en Turkije, worden de opkomende markten nu over het algemeen als minder riskant beschouwd dan in de voorgaande jaren. Tevens zijn de groeipercentages van de opkomende markten over het algemeen nog steeds beter dan die van de ontwikkelde landen, ook al zijn ze nog niet hersteld tot de recordniveau's van voor de crisis.

De weg staat nu dan ook open voor obligaties van de opkomende markten, die nu een aantrekkelijke kans zijn voor beleggers die hun portefeuille wensen te diversifiëren. Sterker nog, negen van de 10 best presterende emerging market-fondsen hebben sinds het begin van het jaar minstens een kleine blootstelling aan obligaties.

Een samenloop van factoren maakt een einde aan 10 jaar van consolidatie, waardoor de opkomende markten grote inspanningen moesten doen om buitenlandse investeerders aan te trekken en de vraag naar export te stimuleren en de rente moesten verhogen om de inflatie in te perken.

Momenteel hebben de opkomende markten echter beheersbare staatsschulden, die lager zijn dan in menig ontwikkeld land, en bieden derhalve een neutraal beleggingstraject in een omgeving die bekend staat voor zijn extremen, en waar de risico/rendementverhouding gunstig is. De hoge niveaus van de particuliere schulden zullen de zaak bezegelen en de beleggers richting obligaties dirigeren.

De centrale banken van een aantal ontwikkelingslanden hebben zich bereid getoond om middels een beleid van verkrapping iets te doen tegen de inflatie, die gedeeltelijk te wijten is aan de dalende wisselkoersen van de afgelopen maanden. De verwachte rendementen op de obligaties van de opkomende markten zullen aanzienlijk hoger zijn dan die op de staats- en high yield-obligaties in de ontwikkelde markten.

De obligaties in harde valuta van de opkomende markten bieden een tweede beschermingsniveau, waardoor de beleggers de risico's kunnen vermijden die zijn verbonden aan de lokale valuta, zoals devaluaties die noodzakelijk zijn om de lopende rekeningen weer in evenwicht te brengen.

Een andere factor die bijdraagt aan de verschuiving naar de opkomende markten is het zogenaamde demografisch dividend: met hun jonge bevolking en hoge groeipercentages zijn de opkomende markten nu al de thuisbasis voor 80% van de wereldbevolking. Tussen nu en 2025 zullen er nog eens een miljard mensen geboren worden, en vrijwel allemaal in de opkomende markten. Overvloedige hulpbronnen, waaronder ongeveer 90% van de bewezen oliereserves, zijn een aanvullende aandrijver van de expansie op de lange temijn, waaronder de almaar groeiende Zuid-Zuidhandel.

Diversiteit in EM

Niet alle opkomende markten zijn echter gelijk. Latijns-Amerika zal dankzij de nabijheid van de VS en de high yields profiteren van de buitenlandse interesse in soevereine schuld - een interesse die nog niet uit Europa te verwachten is. Onbeduidende tekorten op de lopende rekening (ten opzicht van reserves in buitenlandse valuta) en de ruime hoeveelheid beschikbare liquiditeiten in de regio maken de risico-rendementsverhouding aantrekkelijker dan in de cross-over en high yield schuldenmarkten.

De kredietnemers op de opkomende markten, waaronder zowel de soevereine als de bedrijfsemittenten, haalden net iets meer dan $100 miljard aan schuld op in het eerste kwartaal van dit jaar, wat iets minder is dan tijdens dezelfde periode in 2013. Er is echter alle reden om aan te nemen dat, als de beleggers op zoek blijven naar rendement, ze zich hoe langer hoe meer zullen gaan richten op de obligaties van de opkomende markten.

Dhr. Doran is Hoofdstrateeg bij Brown Shipley, de Britse dochteronderneming van KBL European Private Bankers. De uitspraken en opvattingen in dit document zijn afkomstig van de auteur op de datum van publicatie van dit artikel en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Verder is dit artikel van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies.

- Analist.nl/analist.be/beurscourant.nl/beursgazet.be